Lugnets Natural Skin har som ide, utveckling och fortsättning skapats i Sverige, Jämtland.

Lugnets Natural Skin har all tillverkning, hantering och tillhörighet i Sverige

Lugnets Natural Skin köper in från Svenska företag. Vilka i sin tur kan ha leverantörer utanför Sverige.

Lugnets Natural Skin eftersträvar stödja Svenska företag, produkter som är tillverkade i Sverige.

Lugnets Natural Skin vill stödja mer av tillverkning i Sverige från råvara till färdig produkt. Exempelvis eterisk Lavendel olja finns goda förutsättningar, med lavendelodling och att nästa steg, förädling handlar om (ökad, konsumtionsvanor) efterfrågan.

Lugnets Natural Skin vill verka för förändrade flöden inom förpackning med flera varianter som helt eller delvis tillverkas i Sverige. Återigen beror det på efterfrågan och konsumtionsvanor